Tribal Belly Dance

Vývoj Tribal Belly Dance je spojený s menom Jamila Salimpour. Jamilu upútal orientálny tanec, ktorý predvádzali tanečnice v USA a začala sa oň intenzívnejšie zaujímať. Poznatky čerpala sledovaním vystúpení tanečníc z Blízkeho východu, poznatkov jej otca (ktorý bol osobne v Egypte ako príslušník sicílskych ozbrojených síl a opisoval jej tanečnice Ghawazee) a ich egyptskej domácej, ktorá jej ukazovala niektoré tanečné kroky. Jamila sa snažila vytvoriť terminológiu a databázu tanečných prvkov a v 50. rokoch 20. st. začala vyučovať tento tanec aj napriek tomu, že nemala predchádzajúce skúsenosti s výučbou tanca. Postupne vybudovala Bagdad Cabaret na Broadwayi v San Franciscu a v tom čase sa orientovala na kabaretný štýl. Ale v roku 1967 začala strácať svoje študentky, ktoré však začali vystupovať na veľtrhoch. To ju viedlo k sformovaniu skupiny Bal-Anat, ktorá ponúkala vystúpenia na veľtrhoch a zároveň sa jej podarilo udržať svoje študentky. Program skupiny Bal-Anat pozostával z viacerých 3-5 minútových vystúpení rôznych štýlov zo Stredného východu prispôsobených americkému divákovi. Tak sa zrodil Tribal Style. O obohatenie tohto štýlu sa významne pričinila aj ďalšia tanečnica Masha Archel zakladateľka skupiny Classic Dance Troupe (využívala nové hudobné žánre a nový štýl odievania). Ďalšou významnou osobnosťou bola Carolena Nericcio (zakladateľka FatChance BellyDance), ktorá sa snažila viac priblížiť pôvodným koreňom orientálneho tanca, vytvorila metodiku tohto tanca a prvá použila pojem American Tribal Style (nahradil dovtedy používaný názov California Tribal). Tribal Style všeobecne je teda zmesou kabaretného orientálneho tanca, folklórnych tancov z oblasti Blízkeho a Stredného východu, indického tanca a flamenca.


Carolena Nericcio, ako zakladateľka pojmu ATS a metodiky tanca, považuje za ATS iba tanec podľa jej metodiky. Za účelom jednoznačného odlíšenia a práva používať tento názov si nechala pojem ATS chrániť ochrannou známkou. Ostatné formy tanca založené na skupinovej improvizácii môžu niesť rôzne iné názvy napr. Tribal Group Improv, Improv Tribal Style, ... Tribal Dance ďalej môže byť členený aj podrobnejšie. Sharon Moore (The Elusive Definition of Tribal Bellydance. 2007) uvádza aj nasledujúce pojmy označujúce rôzne formy tribal dance: Tribalet - kombinácia ATS a kabaretného štýlu, Combo-Based Tribal – využívanie dlhších kombinácií v Tribal Belly Dance, Urban Tribal – fúzia hip hopu, funky, scénického alebo moderného tanca, Alternative Bellydance/Alternative Tribal – akcenty a pomalé hadie pohyby s intenzívnym svalovým pnutím (hlavná predstaviteľka Rachel Brice).


American Tribal Style (ATS)

American Tribal Style má svoj pôvod v druhej polovici 20. storočia v Amerike a spája sa s menom Carolena Nericcio a skupinou FatChanceBellyDance. Tancuje ho skupina tanečníc – kmeň (tribe). Nie je založený na zložitých choreografiách, ale na spájaní prvkov a improvizácii. Skupinu (kmeň) tanečníc vedie jedna tanečnica, ktorá pomocou dohodnutých signálov oznamuje ostatným, čo sa bude tancovať v nasledujúcom takte. V tanci môžu byť aj sóla, duá, ..., ale skupina naďalej spoločne tancuje v pozadí.


Pohyby sú zemité, krokové variácie a tanečné prvky môžu mať väčšie množstvo opakovaní. Vzhľadom na charakter tanca je synchrónnosť tanečníc dôležitejšia ako zložitosť pohybov. Spravidla sa pri tanci využívajú činelky.


Kostým pri ATS je úplne odlišný ako pri klasickom orientálnom tanci a pôsobí značne folklórne, čo u divákov vzbudzuje dojem autenticity. Obyčajne je z prírodných materiálov a pozostáva z trička siahajúceho pod prsia alebo zdobenej podprsenky s bolerkom, širokej sukne so zdobeným pásom väčšinou so strapcovými bombulami, širokých nohavíc a na hlave môžu byť rôzne ozdoby alebo turban.


Tribal Fusion Belly Dance

Slovíčko fusion napovedá, že ide o spájanie viacerých tanečných štýlov. Môže mať podobu sólového alebo skupinového vystúpenia a na rozdiel od ATS väčšinou vo forme choreografií. Možností pre výber kostýmu ako i hudby sú veľmi bohaté, napr. množstvo tanečníc sa inšpiruje šansónmi a swingovou hudbou. Z hľadiska tanečnej techniky je značný dôraz kladený na pohyby hrudníka a hornej časti tela, všeobecne je dôležitá precíznosť, dôkladné izolácie, preferujú sa skôr „vnútorné“ pohyby a dômyselné tanečné kombinácie. Často sa kombinujú akcenty bokmi, bruchom i hrudníkom a typické sú aj vlnivé, priam hadie pohyby. Nie sú výnimkou ani rýchle, zložité, fyzicky náročné pohyby a kombinácie, ktoré si vyžadujú značnú silu a flexibilitu.


Foto: osobný fotoarchív


Editované: 29.5.2018