Tanec s rekvizitamiOrientálny tanec prešiel v posledných desaťročiach značným vývojom. Zmeny je badať nie len v klasickom egyptskom štýle, ale hlavne v novodobých štýloch orientálneho tanca. Je to spôsobené jeho celosvetovým rozšírením a popularitou, ako aj zvyšujúcou sa diváckou náročnosťou, na čo reagujú tanečnice svojim tancom. Aj snaha zaujať divákov, fascinovať ich niečím novým a nezvyčajným viedla k tomu, že v orientálnom tanci sa udomácnilo veľké množstvo tanečných rekvizít. Môžeme sa teda stretnúť s tancom s činelkami, paličkou alebo dvoma palicami, závojom, dvoma a viac závojmi, šatôčkami, šabľou, dýkami, sviečkami, svietnikom, vejárom, perovými vejármi, hodvábnymi vejármi, ohnivými či ledvejármi, Izisinými krídlami, motýlími a rôznymi inými krídlami, stuhami, veilpoi a pod. A môžeme očakávať, že sa tu budú objavovať ďalšie tanečné fúzie a s nimi aj ďalšie rekvizity. Ja osobne sa v orientálnom tanci značne venujem okrem iného aj tancu s rôznymi tanečnými rekvizitami, lebo ma fascinuje ich bohatá pestrosť, ktorá je pre mňa neustálou inšpiráciou k novej tvorbe a navyše sú bežnou súčasťou mojich vystúpení pre náročné európske alebo zmiešané publikum, ktoré si vyžaduje aj iné ako len klasické poňatie orientálneho tanca.V tomto článku by som sa rada podelila o svoje skúsenosti, postrehy a tipy na tanec s rekvizitami všeobecne.


Tanec s tanečnou rekvizitou je náročnejší ako bez tanečnej rekvizity. Tanečnica by mala mať v prvom rade zvládnutý samotný tanec bez rekvizity. Ako druhá na rad prichádza manipulácia s tanečnou rekvizitou. Až tretí krok je tanec s rekvizitou, kedy sa dômyselne prepojí prvý a druhý krok – tanec a rekvizita. Pri pokročilejších tanečniciach presne týmto spôsobom vediem lekcie orientálneho tanca s rekvizitami. Najprv sa naučíme tanečné prvky a kombinácie, potom sa venujeme tanečnej rekvizite samotnej a v treťom kroku zakomponujeme danú rekvizitu do už zvládnutej tanečnej kombinácie. Takto dosiahneme skutočný tanec s rekvizitou.


Často tancujú s rekvizitami aj menej skúsené tanečnice. Je to pochopiteľné, lebo aj kurzistky chcú vyskúšať krásu tanca napr. s romantickým závojom, nebezpečným ohňom či éterickým hodvábnym vejárom. Navyše koncoročné recitály si priam žiadajú spestrenie, ktoré ponúka zapojenie rekvizity. Sama používam aj v niektorých menej pokročilých kurzoch pri tanci niektoré rekvizity pre vyššie spomínané dôvody. Práve na koncoročné recitály zvyknem prispôsobovať aj náročnosť a jednou z možností je namiesto komplexného tanca s rekvizitou poukázať na vystúpení na krásu manipulácie s rekvizitou. Vystúpenie je teda zložené skôr z jednoduchších tanečných prvkov a prezentovania tanečnej rekvizity (teda zamerané hlavne na druhý krok - manipulácia s tanečnou rekvizitou). Dobrá choreografia môže byť v takomto podaní veľmi divácky atraktívna. Často je dobre využiteľná aj na vystúpeniach, kde nie sú zabezpečené ideálne podmienky na tanec – napr. nevhodná tanečná plocha, ktorá neumožňuje stabilné rýchle otočky a pod. alebo je tam prevažne laické publikum a vystúpenie orientálneho tanca je len sprievodným programom.


Na orientálne festivaly a súťaže si to však už vyžaduje dôslednejšiu prípravu, ktorej výsledkom je komplexný tanec s rekvizitou. Je možné, že choreografia, s ktorou sa bežne vystupuje a má veľmi pozitívne divácke ohlasy u laického publika, sa na súťaži neumiestni či dokonca bude hodnotená veľmi slabo. Napríklad v súčasnosti sú veľmi populárne hodvábne vejáre a množstvo skupín s nimi vystupuje, lebo sú aj divácky veľmi atraktívne. Často sa potom tie choreografie prihlásia na súťaž, kde však porotcovia dané rekvizity a ich možnosti poznajú veľmi dobre a nejaký „otáčajúci kvietoček“ ich už neohromí, hlavne ak sa vyskytuje v každom druhom súťažnom tanci. Navyše niektoré tanečnice vo svete neuznávajú tanec s rekvizitami, ktoré majú tendenciu zakrývať telo tanečnice, odpútavať pozornosť od tanca na plápolajúcu látku a v prípade, že sa vyskytujú v porote, tak na tanec s rekvizitami kladú značné nároky a vyžadujú komplexný tanec s rekvizitou. Každopádne však tieto informácie nemajú odrádzať od tanca s rekvizitami len "otvárať" iný uhol pohľadu na túto problematiku. Teda účasť na súťaži aj s menej náročným tancom s rekvizitou môže byť zaujímavá skúsenosť, ktorá umožní konfrontovať choreografiu a tanečný výkon s ostatnými súťažiacimi a požiadavkami aktuálnych porotcov :-). Aaa... hlavne motiváciu k neustálemu zlepšovaniu sa – teda napríklad pri tanečných rekvizitách prejsť kompletne všetkými troma krokmi a neostať iba pri tom druhom – manipulácia s tanečnou rekvizitou. Želám teda veľa radosti z tanca s rekvizitami a mnoho zábavy pri zdokonaľovaní sa.


Foto: osobný fotoarchív


Editované: 25.12.2019