Tanec s rekvizitamiOrientálny tanec prešiel v posledných desaťročiach značným vývojom. Je to spôsobené aj jeho celosvetovým rozšírením a popularitou, ako aj zvyšujúcou sa diváckou náročnosťou. I snaha zaujať divákov, fascinovať ich niečím novým a nezvyčajným viedla k tomu, že sa v orientálnom tanci udomácnilo okrem "klasických" rekvizít aj veľké množstvo novodobých a inovatívnych. Celkovo sa teda môžeme v orientálnom tanci stretnúť napr. s tancom s činelkami, paličkou alebo dvoma palicami, závojom, dvoma a viac závojmi, šatôčkami, šabľou, dýkami, sviečkami, svietnikom, vejárom, perovými vejármi, hodvábnymi vejármi, ohnivými či led vejármi, krídlami bohyne Izis, motýlími a rôznymi inými krídlami, stuhami, veil poi a pod. A môžeme očakávať, že sa tu budú objavovať ďalšie tanečné fúzie a s nimi aj ďalšie rekvizity.


Tanec s tanečnou rekvizitou je štandardne náročnejší ako bez nej. Tanečnica by mala mať v prvom rade zvládnutý samotný tanec bez rekvizity. Ako druhá na rad prichádza manipulácia s tanečnou rekvizitou. Až tretí krok je tanec s rekvizitou, kedy sa dômyselne prepojí prvý a druhý krok – tanec a rekvizita. Zrejme práve z tohoto dôvodu je orientálny tanec s rekvizitami väčšinou na súťažiach zaradený do kategórie belly dance fusion (spojenie tanca a rekvizity). Týmto spôsobom vediem aj svoje lekcie a workshopy orientálneho tanca s rekvizitami. Najprv sa naučíme (resp. zopakujeme) tanečné prvky a kombinácie, potom sa venujeme tanečnej rekvizite samotnej a v treťom kroku spojíme tanečný prvok s rekvizitou, resp. zakomponujeme rekvizitu do už zvládnutej tanečnej kombinácie.


Množstvo tanečníc má k tancu s "novodobými" rekvizitami viacero výhrad. Jednou z nich je, že s rekvizitami tancujú aj menej skúsené tanečnice, ktoré ešte nemajú dostatočne zvládnutý tanec bez rekvizity. V našich podmienkach je však pestrosť očakávaná nie len na vystúpeniach, ale i na kurzoch. A zároveň je pochopiteľné, že aj kurzistky chcú vyskúšať krásu tanca napr. s romantickým závojom či nebezpečným ohňom. Navyše koncoročné recitály si priam žiadajú spestrenie, ktoré ponúka zapojenie rekvizity. Sama používam aj v niektorých menej pokročilých kurzoch pri tanci niektoré rekvizity pre vyššie spomínané dôvody. Práve na koncoročné recitály zvyknem prispôsobovať aj náročnosť a jednou z možností je namiesto komplexného tanca s rekvizitou ukázať na vystúpení na krásu manipulácie s rekvizitou. Vystúpenie je teda zložené skôr z jednoduchších tanečných prvkov a prezentovania tanečnej rekvizity (teda zamerané hlavne na druhý krok - manipulácia s tanečnou rekvizitou). Zaujímavá choreografia môže byť aj v takomto podaní veľmi divácky atraktívna. Často je dobre využiteľná dokonca aj na niektorých vystúpeniach.


Vystúpenie na orientálnych festivaloch a súťažiach si však už vyžaduje dôslednejšiu prípravu, ktorej výsledkom je komplexný tanec s rekvizitou. Je možné, že choreografia, s ktorou sa bežne vystupuje a má veľmi pozitívne divácke ohlasy, sa na súťaži neumiestni či dokonca bude hodnotená veľmi slabo. Napríklad v súčasnosti sú veľmi populárne hodvábne vejáre a množstvo skupín s nimi vystupuje, lebo sú aj divácky veľmi atraktívne. Často sa potom tie choreografie prihlásia na súťaž, kde však porotcovia dané rekvizity veľmi dobre poznajú a preto ich vejárový otáčajúci sa "kvietoček“ už neohromí, hlavne ak sa vyskytuje v každom druhom súťažnom tanci. Žiadúci je teda už náročnejší tanec s rekvizitou. Každopádne však môže byť účasť na súťaži zaujímavá skúsenosť, ktorá umožní konfrontovať choreografiu a tanečný výkon s ostatnými súťažiacimi a požiadavkami znalého publika. Aaa... hlavne motiváciou k neustálemu zlepšovaniu sa – teda napríklad pri tanečných rekvizitách prejsť kompletne všetkými troma krokmi a neostať iba pri tom druhom – manipulácia s tanečnou rekvizitou. ;-)


Foto: osobný fotoarchív


Editované: 10.5.2019