Rekvizity - ČinelkyPrstové činelky sú hudobný nástroj a tanečná rekvizita už tradične späté s orientálnym tancom. Sú to malé kovové disky, ktoré sa upevňujú na palec a prostredník oboch rúk, kupujú sa teda v setoch pozostávajúcich zo 4 ks. Zjednodušene ich v orientálnom tanci voláme len ako činelky a v iných jazykoch sa môžeme stretnúť s označeniami napr. finger cymbals v anglicky hovoriacich krajinách, v Turecku ich zvyknú nazývať ako zills, v Egypte sagat, ale môžeme sa stretnúť aj s ďalšími pomenovaniami. Dokonca sa niekedy stáva, že ich mylne označujú za kastanety.


Činelky sa už tradične spájajú s orientálnym tancom. Ako presne sa v dávnej minulosti tancovalo a hralo s činelkami nie je presne známe, ale činelky majú jednoznačne dlhú históriu. Kovové činelky sa totiž nachádzajú ako súčasti vykopávok v rôznych regiónoch sveta a z rôznych období. Dawn Devine – Davina, historička a milovníčka čineliek publikujúca knihy i on-line prednášky na tému čineliek, má informácie o činelkách pochádzajúcich z ranej doby bronzovej (3500-2000 rokov pnl.).


Poznáme rôzne druhy čineliek, ktoré sa líšia druhom materiálu, z ktorého sú vyrobené, spôsobom výroby, veľkosťou, tvarom, otvormi na uchytenie a pod. Pre začínajúce tanečnice sa odporúčajú menšie a ľahšie činelky s dvoma otvormi. Pevné upevnenie čineliek na prstoch širšími gumičkami uľahčuje hru na činelky a minimalizuje riziko nechceného uvoľnenia činelky počas tanca. Neexistujú univerzálne najlepšie činelky – výber čineliek je osobnou záležitosťou každej tanečnice a tie najväčšie milovníčky majú viaceré rôzne sety čineliek. Každopádne je dôležitý zvuk čineliek, ktorý musí tanečnici imponovať.


Začínajúce tanečnice môžu trénovať na cvičných cenovo dostupných činelkách, môžu trénovať na drevených tréningových činelkách alebo „gombíkovýc“ činelkách. Často sa pri tréningu tĺmí zvuk čineliek rôznymi spôsobmi (napr. nalepením textilnej pásky na činelku, textilnými či plastovými krytkami, háčkovanými krytkami, ...). Pokročilejšie tanečnice si však časom zvyknú zaobstarať kvalitnejšie a značkové činelky (napr. : Saroyan cymbals, Zildjian, Turquoishe International).


Hrou na činelky sa tanečnica stáva hudobníčkou. Existujú aj špeciálne prstové činelky primárne určené pre hudobníkov, ktoré sú väčšie a hlasnejšie. Tanečnice majú väčšinou o niečo menšie činelky, ktoré sa pri tanci ľahšie ovládajú, resp. nebránia tak v pohybe rúk. Všeobecne pre menšie miestnosti sú vhodnejšie menšie činelky, ale pre väčšie rozľahlé plochy sú vhodnejšie väčšie činelky, ktoré bude počuť viac do diaľky. Niektoré tanečnice činelky nepovažujú za rekvizitu, ale vyslovene za hudobný nástroj a to možno aj preto, že činelky neodpútavajú pozornosť od tanca, nemaskujú žiadne nedokonalosti v tanci a zvládnutie hry na činelky vyžaduje zväčša dlhší intenzívny tréning (podobne ako to je pri umení hry na hocaký hudobný nástroj).


Ešte v nedávnej minulosti sa považovala hra na činelky za základnú znalosť orientálnej tanečnice. S činelkami vystupovali orientálne tanečnice nie len v Egypte, Turecku či Grécku, ale hra na činelky bola nevyhnutná i pre tanečnice vystupujúce v arabských a gréckych reštauráciách v USA (možno oceníte ukážky tanca s činelkami z rôznych oblastí a v rôznych štýloch, ktoré pozbierala skupina Barsana - ukážky tanca s činelkami). Paradoxom je, že niekedy sa kvalita tanečnice hodnotila nie podľa jej tanečných kompetencií, ale kvality hry na činelky. V súčasnosti už hra na činelky nie je nevyhnutnou znalosťou profesionálnej tanečnice a väčšinou ich používajú teraz tribal a ATS tanečnice. Každopádne však hra na činelky môže byť cenená pri vystúpeniach so živou hudbou a samotný tréning s činelkami neskutočne rozvíja cit pre rytmus a koordináciu. A ja osobne si rada „začinelkujem“ aj tak bez tanca - trochu sa kreatívne vybúriť alebo len tak relaxovať hudbou.


Pri príležitosti mesiaca február, ktorý zvykne byť v niektorých komunitách orientálnych tanečníc venovaný téme čineliek, som pripravila nie len tento krátky príspevok o činelkách, ale i video s názvom Ako začíname s činelkami. Je určené pre všetky tanečnice, ktoré majú chuť doma siahnuť po činelkách a skúsiť prvé "činelkovanie", resp. si trochu oprášiť svoje základy. :)


A v prípade hlbšieho záujmu o činelky odporúčam okrem odkazov priamo v texte tohto príspevku ešte ďalšie zdroje v anglickom jazyku:


Foto: osobný fotoarchív


Editované: 24.2.2020