Rekvizity - Oheň

Plamene a oheň mali odjakživa mýtický charakter. Svoje miesto mali i pri uctievaní božstiev a modlitbách. Aj v súčasnosti sú sviečky, dym či plamene súčasťou náboženských obradov. Oheň je symbolom života, energie, sily. Je živlom, ktorý podporuje život, ale zároveň svojou nespútanou silou ho môže i brať. Môže vyvolávať pocit tepla domova, ale môže pôsobiť i tajomne či nebezpečne. To sú všetko dôvody, pre ktoré sa objavuje oheň v rôznych podobách aj v orientálnom brušnom tanci.


Z folklórnych tancov je možné spomenúť Raqs Al Shamadan – tanec so svietnikom na hlave, ktorý sa tancuje na svadobných oslavách. Tanečnica so svietnikom na hlave vedie procesiu svadobčanov (zeffah, zaffa, ...) pozostávajúcich zo ženícha a nevesty, rodinných príslušníkov, priateľov a svadobných hostí ako i tanečníc (so svietnikmi i bez) a hudobníkov. V minulosti tak tanečnica osvetľovala tváre mladomanželov a potom ich viedla k novému spoločnému príbytku, osvetľovala im cestu. Zaujímavosťou je, že iba v tomto štýle orientálneho tanca sa v Egypte akceptoval tanec na zemi – inak bol zakázaný. Zároveň je potrebné podotknúť, že história tohto tanca nie je obzvlášť dlhá, keďžeú ako súčasť svadobných procesií sa začal tancovať začiatkom 20. storočia (Princess Farhana. 2010. Raks shamadan.). Často sa tancuje so shamadanom aj v prevedení show belly dance, čomu potom zodpovedá i výber hudby. Tento tanec je založený na balansovaní, k čomu sú dôležité dobré izolácie pohybov, takže sa jedná o náročnejší tanec. Shamadan – svietnik s rôznym počtom ramien, je možné v súčasnosti zakúpiť v rôznych internetových obchodoch, ale ideálne je ho pred kúpou vyskúšať. Cena je cca 60 €, ale môže byť i omnoho viac v závislosti od počtu ramien a výzdoby. Osobne tanec so shamadanom nerealizujem, ale venujem sa ostatným nižšie spomínaným tancom s ohňom.

Videoukážka: Raqs Al Shamadan – zeffah

S romantickými predstavami o orientálnom tanci a háremových tanečniciach sa určite spája tanec so sviečkami. Spôsobuje to práve prítmie, čaro plameňa a zmyselná pomalá hudba, ktorá sa zvyčajne volí k tomuto tancu. O histórii tohto tanca nie je toho veľa známe, ale so sviečkami v rukách sa tancovalo i tancuje napr. Grécku, Turecku či Indii. Známou je tanečnica Serena, ktorú poznajú práve pre jej krásny tanec so sviečkami (Zahraa a Maura Eright). V súčasnosti sa často tancuje v rôznych skupinových choreografiách, ale i sólovo. Súčasťou zvykne byť i tanec na zemi a je možné ho zaradiť do štýlu fantasy belly dance. Čo sa týka techniky a náročnosti, tak základné jednoduché prvky bez vrstvenia (spájania viacerých pohybov rôznych častí tela) zvládnu aj menej skúsené tanečnice. Ale dokonca i tieto jednoduché prvky pre pekný umelecký zážitok vyžadujú primeraný tréning, aby mávanie so sviečkami nevyzeralo iba ako cvičenie. Na tanec so sviečkami sa využívajú rôzne svietniky, poháre, lampášiky či horiace tyčinky. Svietniky a poháre je možné zakúpiť v rôznych obchodoch zameraných na domáce potreby alebo dekoračné predmety do domácnosti. Lampášiky ako i horiace tyčinky je už náročnejšie zaobstarať. Cena je veľmi rôzna a bežné svietniky je možné nájsť už aj v hodnote od 1 €.

Videoukážka: Tanec so sviečkami a Raqs Al Shamadan


Ďalšou zaujímavosťou je tanec so sviečkami na tácke. Kombinuje v sebe mystickosť a nebezpečnosť ohňa a umenie balansovania (balansovať sa môže i so šabľou, košíkom, amforou či inou nádobou, táckou s čajovou súpravou či iným obsahom, prípadne i paličkou, ale nebezpečenstvo ohňa robí tento tanec so sviečkami ešte divácky atraktívnejším). Tento tanec je pre svoju náročnosť vhodný pre skúsené tanečnice,. Výber tanečných skladieb je veľmi rôzny a súčasťou zvykne byť aj tanec na zemi. Často zvykne byť zaradený do štýlu show belly dance a medzi veľmi efektné prvky patria rôzne podrepy, otočky či gymnastické prvky ako záklony, šnúra či rozštep a pod. Tácky vhodné na orientálny tanec je možné zakúpiť v niektorých internetových predajniach pre orientálne tanečnice (napr. špeciálne tácky už prispôsobené na držanie na hlave a s už pripevnenými svietnikmi na dlhé sviece), v obchodíkoch s dekoračnými predmetmi do domácností alebo na arabských trhoch v remeselníckej časti, kde predávajú tepané predmety. Cena je rôzna v závislosti od veľkosti tácky a ďalších faktorov ako materiál, zdobenie a pod. Orientačne je potrebné počítať so sumou cca 50 € a viac. Osobne mám tanec so sviečkami na tácke veľmi rada a často ma žiadajú, aby som ho zaradila do programu svojho vystúpenia.

Videoukážka: Tanec so sviečkami na tácke


V neposlednom rade by som rada spomenula tanec s ohnivými vejármi, s ohnivými poikami či inými rekvizitami z ohňovej show. Použitie týchto rekvizít v orientálnom tanci má z pomedzi ostatných ohnivých tanečných pomôcok asi najkratšiu históriu a štýlovo je možné tento tanec zaradiť medzi fantasy belly dance alebo show belly dance. Na odlíšenie od klasickej ohňovej show sa v týchto prípadoch používajú pri vystúpení prvky orientálneho brušného tanca a efekt umocňujú skladby s orientálnym nádychom (tancuje sa však i na rôzne žánrovo odlišné skladby). Bezpečné zvládnutie techniky práce s týmito rekvizitami a navyše ešte prepojenie s orientálnym tancom si vyžaduje dlhý tréning. Zakúpenie týchto rekvizít je možné v internetových obchodoch zameraných na fire show (ohňovú show). Cena ohnivých vejárov cca 60 €, cena ohnivých poi cca 25 €. A z osobnej skúsenosti musím podotknúť, že použitie týchto rekvizít v interiéroch je značne obmedzené z dôvodu rizika požiaru, fŕkancov od oleja a väčšieho dymu (v niektorých divadlách a tanečných sálach sme nedostali povolenie na použitie týchto rekvizít).

Videoukážka: Tanec s ohnivými vejármi

Rady pre tanec so ohňom:

 1. pred divákmi prezentovať iba to, čo už je dobre zvládnuté,

 2. oheň je NEBEZPEČNÝ, z toho dôvodu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri nácviku, príprave vystúpení ako i počas vystúpenia a chrániť seba ako i všetkých ostatných v okolí,

 3. pri nácviku zvládnuť najprv všetko bez ohňa, potom s ohňom a až následne ísť pred divákov,

 4. je nevyhnutné počítať s obmedzeniami ako:
  - poveternostné podmienky (napr. vietor sviečky zhasne)
  - svetelné podmienky (vystúpenie prirodzene nie je vhodné za denného svetla a pri plnom osvetlení)
  - nebezpečenstvo vzplanutia (pozor na vlasy, kostým, závoje, záclony a drapérie, výzdobu na stropoch hlavne pri tanci so svietnikom alebo táckou so sviečkami, ...)
  - obmedzené využitie vo vnútorných priestoroch (pozor na požiarne hlásiče, odkvapkávanie vosku, odkvapkávanie lampového oleja z ohnivých vejárov či ohnivých poi, ...)
  - vopred informovať organizátora podujatia o použití ohňa pri vystúpení, upozorniť na nebezpečenstvo a overiť súhlas s použitím ohňa,
  - v prípade použitia ohnivých vejárov a ďalších rekvizít ohňovej show upozorniť na umazanie dlážky od odkvapkaného oleja a nutnosť očistenia podlahy v prípade ďalšieho pohybu po danom priestore – nebezpečenstvo úrazu na šmykľavej dlážke,
  - odporúčaný sprievod alebo dohľad, ktorý v prípade potreby asistuje,

 5. v niektorých prípadoch je možné namiesto ohňa použiť náhradu napr. v podobe umelých sviečok alebo led poi a pod.

 6. horiace rekvizity zapaľovať tesne pred vystúpením (aby sa zbytočne nenatopilo veľa vosku alebo aby nedohoreli poi či vejáre predčasne),

 7. pri tanci so shamadanom – svietnikom je potrebné poriadne prispôsobiť svietnik tak, aby držal čo najpevnejšie na hlave,

 8. pri tanci so shamadanom a sviečkami na tácke poriadne pripevniť sviečky (voskom alebo lepidlom na nechty),

 9. pri tanci so shamadanom a sviečkami na tácke pozor na dvere a znížené priechody,

 10. pri tanci so shamadanom a sviečkami na tácke je nutné pri niektorom druhu sviečok počítať s kvapkaním vosku, ktorý ušpiní aj tanečný kostým (hlavne pri otočkách pri pôsobení odstredivej sily); voliť preto skôr biele neprifarbované sviečky, vyhradiť si pre tento tanec kostým, na ktorom kvapky vosku nie je tak vidno, dajú sa ľahko odstrániť a pod. (Vosk treba po zaschnutí odstrániť, ak nejde, tak skúsiť dať do mrazu a odstrániť. Zvyšky vosku sa dajú potom z látky i vyžehliť cez papierovú utierku.)

 11. pri tanci so sviečkami na tácke môže tácka na čerstvo umytých vlasoch veľmi kĺzať, preto sa niekedy používajú šatky z prírodných materiálov alebo sprej na vlasy, ktorý ich presuší a zdrsní; upraviť sa môže i tácka, kde sa na spodnej strane môže vyrobiť ryha (ryhy) na zdrsnenie povrchu tácky, alebo sa za tým istým účelom aplikuje na spodok tácky trochu včelieho vosku,

 12. pri tanci so sviečkami sa odporúča využívať skôr číre svietniky s vyššími okrajmi – okraje chránia plameň pred pohybom vzduchu, plameň je viac krytý a tak bezpečnejší, vyššie okraje lepšie bránia tečeniu vosku, cez číre sklo je plameň jasnejší,

 13. pri tanci so sviečkami v svietnikoch s vyšším okrajmom odporúčam a praktizujem na vlastných kurzoch a workshopoch nasledujúci postup :
  - tanec so svietnikmi bez sviečok alebo s nezapálenými sviečkami,
  - tanec so svietnikmi naplnenými trochou vody,
  - tanec so zapálenými svietnikmi,

 14. pri tanci so sviečkami je možné na kurze využiť ako svietniky sklenené priesvitné náhrobné lampášiky – sú ľahko dostupné, cenovo prijateľné a spĺňajú odporúčania spomenuté v predchádzajúcich dvoch bodoch,

 15. pri tanci so sviečkami sú zaujímavou alternatívou svietnikov poháre na burbon – majú pekný oblý tvar, sú číre a krátka stopka sa dobre drží medzi prstami, čím je držanie tohto „svietnika“ ešte bezpečnejšie, ale pozor – sú krehkejšie,

 16. pri tanci so sviečkami pozor na rozbitie svietnikov (nie sú výnimkou kolízie so stĺpmi alebo inými tanečnicami napr. pri otočkách),

 17. pri tanci s horiacimi vejármi a poi je potrebné počítať s väčším množstvom dymu (pozor na požiarne hlásiče), väčším plameňom a sálavým teplom (odstrániť z okolia predmety, ktoré sú ľahko horľavé, pozor na popáleniny a pod.),

 18. pri tanci s horiacimi vejármi a poi je potrebné adekvátne prispôsobiť kostým ako i účes, vyhýbať sa rôznym strapcom, ktoré by sa mohli nekontrolovane dostať do plameňa, vyhýbať sa syntetickým materiálom a pod.,

 19. pri tanci s horiacimi vejármi a poi udržiavať bezpečnú vzdialenosť od divákov (pozor na deti)

 20. pri tanci s horiacimi vejármi a poi poriadne všetko precvičiť, zmerať čas horenia, zapaľovať rekvizity tesne pred vystúpením tak, aby vydržalo horenie potrebný čas, počítať s tým, že na začiatku je plameň intenzívny a postupne slabne a mať vždy pripravené mokré handry na prípadné rýchle uhasenie ohňa,

 21. pri tanci s rekvizitou, kde je nejaký tekutý horľavý materiál (lampášiky, nádoby s liehom a pod.) dávať obzvlášť veľký pozor na rozbitie a prevrhnutie týchto predmetov,

 22. a ešte raz pozor, lebo ako sa hovorí deťom, oheň nie je na hranie! Tieto rekvizity sú určené uvedomelým a skúseným tanečniciam.


Foto: vlastný fotoarchív


Editované: 1.6.2018